Sunday, January 11, 2009

Sebuah Renungan Spiritual Dari Imam Al Ghazali

Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu berdialog dengan memberikan beberapa teka-teki berikut:

TEKA-TEKI PERTAMA
Al-Ghazali: Apakah yang paling dekat dengan kita wahai murid2 ku?
Murid 1 menjawab: Orang tua
Murid 2 menjawab: Guru
Murid 3 menjawab: Teman
Murid 4 menjawab: kaum kerabat
Al-Ghazali menegaskan, semua jawapan itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita sebenarnya ialah MATI. sebab itu merupakan janji Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran: 185, yang menyatakan bahawa setiap yang bernyawa (termasuk kita) akan mati.

TEKA-TEKI KEDUA
Al-Ghazali: Apakah yang paling jauh dari kita di dunia ini?
Murid 1 menjawab: Negeri Cina
Murid 2 menjawab: Bulan
Murid 3 menjawab: matahari
Murid 4 menjawab: Bintang-bintang di langit
Al-Ghazali menegaskan, menegaskan, bahawa semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling benar sebenarnya adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, kita tetap tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh kerena itu kita harus menjaga hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan baik, yang sesuai dengan ajaran agama agar kita tidak kerugian.

TEKA-TEKI KETIGA
Al-Ghazali: Apakah yang paling besar di dunia ini???
Murid 1 menjawab: Gunung
Murid 2 menjawab: matahari
Murid 3 menjawab: Bumi
Al-Ghazali menegaskan, bahwa semua jawaban itu benar. tetapi sebenarnya yang paling besar di dunia ini adalah HAWA NAFSU. Nafsu kita boleh menjadikan kita kelihatan sangat dahsyat, kerana nafsu dunia boleh hancur. Oleh karena itu kita harus menjaga nafsu kita, jangan sampai membara ke neraka. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-A'raf, 179.

TEKA-TEKI KEEMPAT
Al-Ghazali: Apakah yang paling berat di dunia ini???
Murid 1 menjawab: Baja
Murid 2 menjawab: Besi
Murid 3 Menjawab: Gajah
Murid 4 menjawab: Gunung
Al-Ghazali menegaskan, semua jawaban itu benar. tetapi sebenarnya yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH/KEPERCAYAAN. Banyak manusia nanti akan masuk ke neraka gara-gara gagal dalam memegang amanah, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah Surat Al-Ahzab: 72.

TEKA-TEKI KELIMA
Al-Ghazali: Apakah yang paling ringan di dunia ini???
Murid 1 menjawab: Kapas
Murid 2 menjawab: Angin
Murid 3 menjawab: Debu
Murid 4 menjawab: Daun-daunan
Al-Ghazali kemudian menegaskan, bahwa semua jawapan itu benar. Tetapi sesungghunya yang paling ringan di dunia itu adalah MENINGGALKAN SOLAT. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan kita lainnya, dengan ringannya kita meninggalkan solat.
Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment